Våghuset Sweden AB avvecklas

Vi tackar alla kunder för det förtroende vi fick.

En del av vägningslösningarna hoppas vi ska kunna erbjudas från Tamtron i framtiden. Kontakta gärna Tamtron för mer information

www.tamtron.se