Forskning och sjukvård

Våghusets sortiment av produkter inom Forskning och sjukvård

Forskning och sjukvård

Det är viktigt att de vågar som används för forskningsändamål är korrekta, tillförlitliga och speciellt utformade för laboratorieförhållanden. Vågar som ska användas inom sjukvården ska i sin tur vara utformade för att underlätta arbetet för vårdpersonalen samt öka säkerheten.

Våghuset erbjuder en mängd olika vågmodeller som är särskilt anpassade till laboratorieförhållanden, vårdcentraler och sjukhus.

Stäng meny
×

Kundvagn