Leverans av axelvåg DAV-15 från lagret

Leverans av Axelvåg / körvåg från lagret

Dynamisk axelvåg levereras. Slutkunden vill hålla koll på vikterna och optimera dokumentationsprocessen.

En dynamisk axelvåg, Dav-15 levereras från lagret. Slutkunden vill hålla koll på vikterna som produceras och automatiskt väga i transportprocessen.  Max axeltryck är 15ton.
Den dynamiska axelvågen fungerar som en körvåg. Fordonsekipaget rullar över vågen i ca 3-5km/timme och varje axel vägs var för sig och summeras till en totalsumma.

Installation
Slutkunden ansvarar för att utföra jobbet med markarbete och installation av vågen. Vågen är enkel att installera. Slutkunden schaktar ur, dränerar, drar slag, gjuter betongkonstruktion och monterar vågen. I leveransen av axelvågen från Våghuset ingår axelvågsplattformen som levereras i en ram som används för ingjutningen. Svensk manual, monteringsbeskrivning, våginstrument med skrivare och stordisplay.

Efter installation av axelvågen – stoppa kontakten i uttaget 230VAC viktindikatorn är klar för att börja visa vikt när ni rullar över vågen. Kör och väg!

Nedan visas en bild på företagare som valt att placera axelvågen i infarten till lagret.

Våghuset har utmanande låga priser!  – Kolla alltid med våghuset först!  054-100558

DAV-15 Dynamisk Axelvåg ingjuten i betonggolv
DAV-15 axelvågen installerat och klart. Ingjuten i betonggolv.
Stäng meny
×

Kundvagn