Ökad efterfrågan på fordonsvågar från Våghuset​

Ökad efterfrågan på fordonsVÅGAR
från Våghuset

Behovet av vägning och kontroll inom industri,   transport, lantbruk, avfall och återvinning ökar.  

Att väga är att veta. I arbetet med att optimera finns det behov av vägning i flera olika moment och aktiviteter. Våghuset har olika system och lösningar utifrån ert behov.  

Våghuset har både stationära och flyttbara vågsystem.

Tillbehör som underlättar vågdatahantering, kommunikation och gör det enklare att göra rätt från början: Terminaler, självbetjäningsterminaler, stordisplayer, skrivare och en sammanknytande spindel i nätet, GS-software vågsystemmjukvaran.  Dessutom kan olika vågkomponenter skrädarsys enligt ert önskemål i en våglösning.

Slå en signal till oss 054-100558 så kan vi prata mer om Er verksamhet och vägningsbehov.

Stäng meny
×

Kundvagn