GSW – programvara för fordonsvägning

Beskrivning

Vägning

Snabb och enkel

GSW-programvaran har utformats med framtida användare i åtanke,

Användarvänligt, snabbt och pålitligt!

Vi vill Erbjuda Er ett enkelt verktyg som möjliggör snabb vägning. Ett riktigt bekvämt gränssnitt som gör att programmet är lättanvänt. Utarbetat och testat under många år . 

Fordonsvåg, bilvåg 

GSW-programmet utför vägning på ett snabbt och effektivt sätt. Med hjälp av en dator kan man hantera vägning på vågbryggor så som fordonsvågar, bilvågar, axelvågar, plattformsvågar och pallvågar

GSW-programmet kan användas för vägningsoperationer som utförs på i tre vågar samtidigt. Mätvärden från lastcellernas koplingsbox ska anslutas till en dator med hjälp av RS 232 / RS 485 seriell port eller TCP / IP-protokollet .

VIRTUELL VÅG – För demo och utbildningssyften

”Virtual Scales” är en lösning som gör det möjligt att utföra vägning på datorer som inte är direkt anslutna till en vågbrygga.

Funktionerna i GSW-standarden

 

Typer av vägningsoperationer

ENKEL VÄGNING

Ett fordon vägs bara en gång. Taravikten hämtas från databasen eller skrivs manuellt  in av en operatör.

IN & UTVÄGNING / DUBBEL VÄGNING

Nettovikten beräknas på skillnader mellan två vägningsoperationer: vid inresa och utresa från ”site”. Dubbelvägning är också känd som IN- & UTVÄGNING.

MERVÄGGNING

Flervägning sker när ett fordon samtidigt bär bort eller tar med några produkter som ska transporteras separat. Multipla vägningsoperationer utförs ofta när bland annat förberedas blandningar.

Tarering

Det är en envägs vägning av ett fordon, vilket resulterar i att viss vägd massa sparas i GSW-databasen som tomvikt. Sparad tomvikt används för enkelviktning.

SERVICE-RELATERAD VÄGNING

Det är ett förenklat sätt att väga. En vägning i detta läge sparas inte i databasen – det enda spåret är en biljettutskrift.

VÄGNING AV TÅGSÄTT & TÅGVAGNAR 

GSW-programmet har en mekanism för vägning av tågvagnar. Användaren kan hantera utkast och skriva ut vågsedel med summa för hela  för hela tågsättet.

VIKTNING AV VAROR

Vid vägning är det möjligt att definiera ett specificerat antal produkter (t.ex. 5 däck). För att utföra en vägning måste en produkts viktenhet  anges i förväg.

FÖRVÄGNINGS-VÄGNING

Denna typ av vägning är användbar när det är nödvändigt att väga långa fordon på korta vågar. Vid vägning flyttas fordonet och summan av speciella vägningsoperationer utgör fordonets vikt.

MANUELL VÄGNING

Det är möjligt att väga massa införd ”för hand” (dvs massan som inte kommer från mätinstrumentet). Denna funktion bör endast användas i nödsituationer (dvs. när det är nödvändigt att införa i databasen vägningsoperationer som inte utförts, t ex på grund av fel i vågbrygga eller en dator som använder vågarna).

Vägning på pallvågar eller plattformsvåg

Funktionen gör det möjligt att utföra vägningsoperationer med hjälp av små vågar (t ex pallvågar) utan att behöva ange ett nummer. Vägningen ska vara en enda vägning. Funktionen används ofta i företag som hanterar stålskrot.

Konfigurerbara databastabeller

För att utföra vägningsoperationer under en standardkonfiguration behöver man vanligtvis minst dessa tre informationuppgifter :

Fordonsnummer

  • Kund
  • Produkt

Om informationen inte är tillräcklig ska GSW-programmet, på grund av dess konfigurerbara databastabeller, skapa 10 ytterligare datatabeller (ordböcker) och 8 informationsfält.

Dataset

”Dataset” är en funktion som gör det möjligt att utse till en viss mall ”Template” någon information som är nödvändig för vägning. Dataset kan också skapas för RFID kort / beröringsfria kort och fjärrkontroller. Funktionen är av stor betydelse för regelbundna kunder som utför flera vägningar över samma produkter.

Användning av datasättfunktionen kan tydligt förbättra väghastighetsgraden.

 

Hantering av lagring i minnet – ALIBI

GSW-programmet innehåller en viktig funktion för att spara in i ALIBI-minnet. Den funktionen är tillgänglig i utvalda modeller av våginstrument. ALIBI-minnesnumret kan också skrivas ut på en vågsedel.

Klassificering av vägningsoperationer

GSW-programmet har en funktionalitet som gör det möjligt att klassificera vägning på procent och kilogram. Klassificeringen kan utföras på basis av villkor som definieras under konfigurationen (t.ex. klassificering i förhållande till kunder, byar etc.).

Ett exempel på en procentuell klassificering relaterad till Boroughs namn: Borough A -20%, Borough B -30%, Borough C – 50%.

Varje vägning kan vara förorenad. Programvaran gör det möjligt att minska nettovikten med en mängd avfall, uttryckt i procent och / eller kilo.

Vägning med förpackningar och behållare

GSW-programmet innehåller en modul för pakethantering (inklusive behållare). Modulen är användbar när vägda produkter är i förpackningar eller när vågar, förutom en vägd produkt kan  också andra föremål (t.ex. pallar) vägas.

Programvaran gör det möjligt att definiera en lista över paket med viktvärden som tilldelats dem. Vågfönstret innehåller ett ytterligare fält där en användare kan definiera ett antal paket som returneras eller samlas in av en given kund.

Vågsedel innehåller sammanfattningar av vägningsoperationer med detaljerade listor över paket.

Avfallshantering

GSW-programmet är utrustat med en mekanism för hantering av avfall som genereras av en vägd produkt. Innan en vägning utförs kan en användare ange en mängd avfall. Avfall kan uttryckas i procent och i kilo – programmet kommer automatiskt att beräkna nettovikten som kommer att minskas med avfallsmängden.

FUNKTIONER FÖR GSW-PROGRAMVARAN:

Vägning Utskrift av vågsedel nätverk
kameror rapporter Konfiguration
 
 
Kontakta VÅGHUSET för priser och rådgivning Ring 054-100558.

Om du vill att vi kontaktar dig angående denna produkt. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så tar en säljare kontakt med dig.

TelefonE-post

Stäng meny
×

Kundvagn