Våghuset Sweden AB Avvecklas och läggs vilande

Karlstad den  2020-01-21

INFORMATION TILL KUNDER OCH LEVERANTÖRER

VÅGHUSET SWEDEN AB har beslutat avveckla sin verksamhet.

Bolaget kommer att läggas vilande men kommer att ta ansvar för eventuella garantiåtaganden.

Säljansvarig kommer på grund av arbetsbrist inte att jobba kvar i organisationen efter 2020-03-09.

Telefonnumret 054 – 100 558 kommer att kopplas vidare till TAMTRON ABs växel.

E-postadressen info@vaghuset.se kommer att vidarebefordras till Tamtron AB

Stäng meny
×

Kundvagn